• Pedagogische visie van Miep & Lies

  Pedagogische visie

 • Pedagogische visie

 • Pedagogische visie

 • Pedagogische visie

 • Pedagogische visie

Onze visie

In de visie van Miep & Lies staat de ontwikkeling en opvoeding van het kind centraal. Ons pedagogisch handelen is hierop gebaseerd.

Ontwikkeling

Wij gaan ervan uit dat kinderen een natuurlijke behoefte hebben om zich te ontwikkelen. Elk kind doet dat op zijn eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Een kind ontwikkelt zich door een wisselwerking tussen natuurlijke aanleg en ervaringen die het uit zijn omgeving opdoet.

Opvoeding

Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogische medewerkers prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen en moedigen hen aan nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. Een andere taak van hen is grenzen aangeven en bewaken, opdat de ontwikkeling van het kind veilig en verantwoord verloopt en het kind zich de normen en waarden van onze maatschappij eigen maakt.

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Kinderen leren om conflicten op een constructieve wijze op te lossen en omgaan met verschillen. Met deze basisvaardigheden zullen zij later hun eigen plek kunnen vinden in de maatschappij.

Uitgangspunten

In ons pedagogisch handelen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Ieder kind is competent en wil zich ontwikkelen;
 • Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door een rijke speel- en leeromgeving te creĆ«ren;
 • Wij hebben respect voor alle kinderen en nemen hen serieus;
 • Wij luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en geven hen inspraak;
 • Wij geven kinderen eigen verantwoordelijkheid;
 • Wij zien en benaderen kinderen als een individu;


Wij hechten veel belang aan persoonlijk contact en maken graag kennis met jou tijdens een rondleiding in het kinderdagverblijf Miep & Lies - Minimiep