• Ontwikkeling kind

  • Ontwikkeling kind

  • Ontwikkeling kind

  • Ontwikkeling kind

  • Ontwikkeling kind

Stimulering ontwikkeling

Miep en Lies - minimiep stimuleert de ontwikkeling van je kind zo optimaal mogelijk. Concreet gebeurt dit door kinderen in spelsituaties aan te zetten tot verkennen en uitproberen. Het kind zet hierbij zelf de stapjes. Het opvoedend en begeleidend personeel biedt je kind hiertoe de nodige impulsen. We verzamelen de observatiegegevens van je kind in het ZiKo-kindvolgsysteem.

Emotionele ontwikkeling

We vertellen, lezen voor, bieden vertroetelmomenten, troosten bij moeilijk afscheid of ander verdriet en doen knuffelspelletjes.

Zelfredzaamheid

We benadrukken het initiatief en de bewegingsvrijheid ter bevordering van de zelfstandigheid van je kind. Dit doen we onder andere door je kind zichzelf te laten aan-en uitkleden, persoonlijke spulletjes in z’n lade te laten opbergen en te laten helpen bij het dekken en afruimen van de tafel. Ook trainen wij je kind om zindelijk te worden.

Sociale ontwikkeling

We bevorderen de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen door bijvoorbeeld samen te spelen in een ruimte waar baby’s en peuters verblijven, elkaars rommel op te ruimen, imitatiespel en te rollebollen in de bewegingshoek. We maken uitstapjes naar onder andere de bossen, de bibliotheek en voorzien een culturele activiteit. We doen boodschappen in functie van een thema, we brengen post naar de brievenbus en bezoeken de bejaarden. Soms reizen we per belbus.

Persoonlijkheids- ontwikkeling

We laten elk kind in zijn eigenheid opgroeien met respect voor het persoonlijk ritme en de individuele behoeften. Enkele voorbeelden van activiteiten waarin dit vorm krijgt, zijn groepsspel, individuele activiteiten, rustige en actieve spelletjes, klimmen en klauteren en buiten spelen.

Creativiteits- ontwikkeling

We willen expressiemogelijkheden van elk individueel kind tot uiting laten komen door te vingerverven, dansen, experimenteren met allerlei materialen, kleien, rollebollen, imiteren, fantaseren en werken met thema’s zoals bv. dozen, de bakker, kleuren, winter, carnaval, slapen gaan etc.

Taalontwikkeling

Het leukste moment van de dag is het kwartiertje waarin we verbaal bezig zijn met de kinderen : Voorlezen, vertellen, kijken, snuffelen in boeken. We prikkelen hiermee de fantasie van je kind, ontwikkelen het taalgevoel, vergroten hun woordenschat en dragen bij aan de interactieve vaardigheden. Het bezoeken van de bibliotheek behoort dan ook tot één van onze uitstapjes.

Motorische ontwikkeling

We stimuleren de motorische ontwikkeling door je kind te laten klimmen en klauteren op speeltoestellen bij Miep en Lies - minimiep, maar ook in de speeltuin. We wandelen met de wandelkar en het wandelkoord.

Schoolrijpheids- ontwikkeling

We bieden didactisch materiaal aan waardoor je kind een geschikte aanloop krijgt naar het eerste kleuterklasje. Denk aan een gezelschapsspel, kringspel, kleurenspel en kimspel.

Inclusieve kinderopvang

Bij Miep en Lies - minimiep zijn kinderen met een specifieke zorgbehoefte welkom.

Lees meer ›