• Inschrijvingen

  • Inschrijvingen

  • Inschrijvingen

  • Inschrijvingen

  • Inschrijvingen

Plaatsingsmogelijkheden en inschrijving

Kinderen kunnen zich enkel goed thuis voelen bij Miep & Lies als ze geregeld komen. Omgekeerd geldt deze regel ook: als ze zich goed thuis voelen wordt de sfeer in het kinderdagverblijf aangenamer. Daarom is het belangrijk dat je kind regelmatig komt.

Plaatsingsmogelijkheden

Het kinderdagverblijf kent vier plaatsingsmogelijkheden: je kind kan een plaats krijgen voor twee tot vijf dagen per week. Op basis van het gewenste aantal plaatsingsdagen hanteren wij een vaste maandprijs. Aan het eind van elke maand krijg je het kostenoverzicht van de voorbije maand samen met de eventueel gemaakte onkosten van de afgelopen maand. De vaste maandprijs betaal je door het bedrag vóór de derde werkdag van de maand per bank over te schrijven.

Extra opvang nodig?

Heb je een keer een extra dag opvang nodig? Dat is bij Miep & Lies geen enkel probleem, mits het past binnen de opvangmogelijkheden van Miep & Lies. De onkosten voor die dag brengen wij de opvolgende maand in rekening.

Inschrijving

Voorafgaand aan de inschrijving van je kind nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsbezoek. De afspraak is snel gemaakt, met één telefoontje. Tijdens een rondleiding krijg je een goed beeld van het reilen en zeilen binnen het kinderdagverblijf. Voelt het goed en wil je je kind graag inschrijven, dan kun je dat direct regelen. Je ontvangt dan een samenvatting van de plaatsingsonkosten, de lijst van verlofdagen en het inschrijvingscontract tussen jullie als ouders en Miep & Lies.

Waarborgsom

Bij de inschrijving van je kind vragen wij een waarborgsom. De plaats bij Miep & Lies is gewaarborgd na betaling van de waarborgsom. De terugbetaling van de waarborgsom gebeurt bij de eindafrekening.